Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi
Pagina de start · Galerie foto · Legături pe Internet · Contact13 Iulie 2024
Meniu
Pagina de start

Galerie foto

Legături pe Internet

Descărcări

Contact


Informaţii utile
Protecția datelor cu caracter personal
Consiliul de administraţie
Comisia de calitate (CEAC)
Prezentare școală
Resurse umane
Documente specifice
Legislația privind evaluarea

Resurse materiale
Traseul profesional
Documente generale
Buget și achiziții publice

Elevi
Alocația de stat, 2023-2024
Orar 2023-2024 Corp A, Corp B
Grafic IPC 2023-2024
Transport pentru elevi
Burse
Oferta educațională 2024-2025
Programul Euro 200
Rezultate la olimpiade și concursuri
Consiliul elevilor

Contact
Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi

Adresa: str. Milcov, nr. 18A, Iaşi
Cod: 700580
Tel/Fax: 0232-245778
Mail: economic.turism[at]yahoo.com
Web: www.gsetis.ro

Vremea în Iaşi

Start pentru o carieră europeană în servicii

Proiectul Erasmus+

Start pentru o carieră europeană în servicii (STEUCAS)

Proiect KA1 VET - proiect de mobilitate pentru cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale

Perioada de desfășurare: 1.10.2020- 30.09.2022


Prezentare proiectGrup țintă: elevi din clasa a-X-a liceu care se pregătesc în domeniile Turism/ Alimentație/ Comerț- Economic.

Obiectivele proiectului sunt:

O1- Dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor, abilităților, atitudinilor și competențelor prevăzute de SPP pentru 42 de elevi, clasa a X-a, din domeniile alimentație/turism/comerț prin efectuarea de stagii de practică la agenți economici din țări UE.

O2- Dezvoltarea competențelor de comunicare profesională, într-o limbă de circulație europeana.

O3- Promovarea egalității de șanse pe piața muncii a elevilor LTET prin dobândirea nemijlocită a unor experiențe profesionale europene.

O4- Facilitarea dialogului intercultural, a toleranței în vederea promovării cetățeniei active europene.

Activitățile principale din cadrul proiectului constau în efectuarea de către grupul țintă a unui stagiu de 3 săptămâni de practică comasată, la agenți economici dintr-o țară a Uniunii Europene:

- 21 de elevi (7- Turism, 7- Alimentație, 7- Comerț/Economic) vor efectua stagiul de practică la agenți economici din Valencia, Spania;

- 21 de elevi vor efectua stagiul de practică la agenți economici din Barcelos, Portugalia.

Toate cheltuielile de transport, cazare, masă, formare, activități culturale sunt suportate din bugetul proiectului.


Rezultatele proiectului:

- Pagina de Facebook

- Blog

- Cont de instagram

- Caiet de practică Alimentație

- Caiet de practică Turism

- Caiet de practică Comerț

- Mobilitate în Valencia, Spania

- Mobilitate în Barcelos, Portugalia

- Album Steucas

- Ghid de bune practici în implementarea proiectelor Erasmus


Apel selecție grup țintă

Proiectul Erasmus+ KA102- START PENTRU O CARIERĂ EUROPEANĂ ÎN SERVICII

 • stagiul de practică la agenți economici din Valencia, Spania în perioada 21.03- 08.04.2022;
 • stagiul de practică la agenți economici din Barcelos, Portugalia în perioada 02.05 - 20.05.2022.


  CONDIȚII DE PARTICIPARE

  Poate participa la selecție orice elev din clasa a X-a liceu domeniul Turism/ Alimentație/ Comerț- Economic, care are media 10 la purtare.

  CRITERII DE SELECȚIE

  • 25p rezultatele la învățătură obținute în clasa a IX-a (mediile la modulele de specialitate, limba engleză);

  • 25p interviul (va evalua capacitatea de a lucra în echipă, competențele de comunicare în limba engleză, toleranță, rezistența la stres, capacitatea de adaptare, seriozitatea și credibilitatea, puterea de convingere);

  • 25p test scris (vizează cunoștințe și abilități dobândite la modulele de specialitate studiate);

  • 15p portofoliul: scrisoare de intenție, CV în format Europass și alte documente relevante pentru candidatură (de exemplu diplome obținute la concursuri și olimpiade școlare, certificate de limbi străine, dovezi ale implicării în diferite proiecte și activități extrașcolare, activități de voluntariat etc.);

  • 10p apartenența la grup cu oportunități reduse (domiciliul stabil în mediul rural, familii monoparentale, orfani, în plasament ș.a.)  CALENDAR SELECȚIE

  01 oct.- 01 dec 2021 -înscrierea candidaților și depunerea dosarelor de candidatură (vezi detalii aici)

  02 dec.- 03 dec 2021- evaluarea portofoliilor

  09 dec. 2021, în intervalul orar 13.00-14.00, în corpul A pentru elevii din clasele 10E, 10F, 10G, 10H, respectiv în corpul B pentru elevii din clasele 10A, 10B, 10C, 10D - test scris (vezi detalii AICI)

  13 dec.- 14 dec. 2021- interviu

  20 dec. 2021- afișarea rezultatelor selecției

  21 dec. 2021 (în intervalul orar 9-14)- depunerea și analiza contestațiilor

  22 dec. 2021- afișarea rezultatelor finale


  Tipizate pentru dosarul de înscriere:

  Acord părinte

  Recomandarea prof. diriginte

  Declarație oportunități reduse

  Model Scrisoare de intenție

  Pentru informații suplimentare trimiteți e-mail la adresa mona_ap3@yahoo.com.

  Rezultate Turism
  Rezultate Alimentație
  Rezultate Comerț/Economic


 • Noutăți
  Bacalaureat 2024
  Admitere Învățământ profesional
  Examene de corigență și situații neîncheiate, 8-19 iulie 2024
  Transferuri 2023-2024
  Mobilitate personal didactic, 2024-2025-Inspecții la clasă
  Concursul județean ”Micii bucătari”
  Programul Euro 200
  Concursul județean Științe Aplicate
  Proiectul „Promovarea Turismului durabil”
  Oferta educațională 2024-2025
  Declarație de interese
  Burse
  Transport pentru elevi
  Anul școlar 2023-2024
  Examenul de certificare a competenţelor profesionale a absolvenţilor de liceu și învățământ profesional
  Înscriere clasa a IX-a liceu 2023-2024
  ”Școala mediu sigur și sănătos de învățare” 143400
  Accesul la terenul de sport
  Profesionalizarea carierei didactice-PROF
  Revista școlii
  Acreditare Erasmus-Educație școlară
  Acreditare Erasmus-Educație și Formare Profesională
  Filit 2022
  Concurs
  Programul Euro 200
  Decontare transport 2023-2024
  Alocația de stat, 2023-2024
  Resurse educaționale deschise (RED)

  Proiecte
  Acreditare Erasmus-Educație școlară
  Acreditare Erasmus-Educație și Formare Profesională
  Proiectul Erasmus+Be Clean, Be Green!
  Proiectul KA1 VET-Start pentru o carieră europeană în servicii
  Proiecte eTwinning
  Misiunea școlilor eTwinning
  From eTwinning to Get to Know One Another
  The Blue Planet
  Plan a Trip and Gain Experience
  It's my life
  Tradition in my Hometown
  Getting closer
  Cooperation of European schools to produce, use and disseminate the Open the Educational Resources with the use of ICT
  Sharing Good Practice in Vocational Schools


  Concursuri școlare, Proiecte județene
  Concursul județean ”Micii bucătari”
  Concursul Științe Aplicate
  Proiectul „Promovarea Turismului durabil”

  Declarații
  Declaratii

  Copyright © 2008 - Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi