Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi
Pagina de start · PRACTIC EKOTUR · Galerie foto · Legături pe Internet · Arhivă · Contact17 Septembrie 2021
Meniu
Pagina de start

PRACTIC EKOTUR

Galerie foto

Legături pe Internet

Descărcări

Contact

Informaţii utile
Protecția datelor cu caracter personal
Consiliul de administraţie
Comisia de calitate (CEAC)
Prezentare școală
Resurse umane
Documente specifice
Legislația privind evaluarea

Resurse materiale
Traseul profesional
Documente generale
Buget și achiziții publice

Elevi
Alocația de stat, 2021-2022
Orar 2021-2022 Corp A, Corp B
Grafic IP 2021-2022
Bani de liceu
Decontare transport
Burse
Oferta educațională 2020-2021
Programul Euro 200
Rezultate la olimpiade și concursuri
Consiliul elevilor
Școala Altfel

Firme de exerciţiu
FIRMA DE EXERCIŢIU - CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ

F.E. BEAUTY SCIENCE4 YOU S.R.L.

F.E. BLUE REGAL EVENTS S.R.L.

F.E. BUENOS S.R.L.

F.E. ESCAPAR TOUR S.R.L.

F.E. PHOENIX TOUR S.R.L.

F.E. RAINBOW EVENTS S.R.L.


Contact
Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi

Adresa: str. Milcov, nr. 11, Iaşi
Cod: 700580
Tel/Fax: 0232-245778
Mail: economic.turism[at]yahoo.com
Web: www.gsetis.ro

Vremea în Iaşi

Start pentru o carieră europeană în servicii

Proiectul Erasmus+

Start pentru o carieră europeană în servicii (STEUCAS)

Proiect KA1 VET - proiect de mobilitate pentru cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale

Perioada de desfășurare: 1.10.2020- 30.09.2022Grup țintă: elevi din clasa a-X-a care se pregătesc în domeniile Turism/ Alimentație/ Comerț- Economic.

Obiectivele proiectului sunt:

O1- Dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor, abilităților, atitudinilor și competențelor prevăzute de SPP pentru 42 de elevi, clasa a X-a, din domeniile alimentație/turism/comerț prin efectuarea de stagii de practică la agenți economici din țări UE.

O2- Dezvoltarea competențelor de comunicare profesională, într-o limbă de circulație europeana.

O3- Promovarea egalității de șanse pe piața muncii a elevilor LTET prin dobândirea nemijlocită a unor experiențe profesionale europene.

O4- Facilitarea dialogului intercultural, a toleranței în vederea promovării cetățeniei active europene.

Activitățile principale din cadrul proiectului constau în efectuarea de către grupul țintă a unui stagiu de 3 săptămâni de practică comasată, la agenți economici dintr-o țară a Uniunii Europene:

- anul I de implementare (2020-2021)- 21 de elevi (7- Turism, 7- Alimentație, 7- Comerț/Economic) vor efectua stagiul de practică la agenți economici din Valencia, Spania (în perioada 09.05-30.05.2021);

- anul II de implementare (2021-2022)- 21 de elevi vor efectua stagiul de practică la agenți economici din Barcelos, Portugalia.

Toate cheltuielile de transport, cazare, masă, formare, activități culturale sunt suportate din bugetul proiectului.

Apel selecție grup țintă

Proiectul Erasmus+ KA102- START PENTRU O CARIERĂ EUROPEANĂ ÎN SERVICII (stagiul de practică la agenți economici din Valencia, Spania, în perioada 09.05-30.05.2021)

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Poate participa la selecție orice elev din clasa a X a domeniul Turism/ Alimentație/ Comerț- Economic, care are media 10 la purtare.

CRITERII DE SELECȚIE

• 25p rezultatele la învățătură obținute în clasa a IX-a (mediile la modulele de specialitate, limba engleză);
• 25p interviul (va evalua capacitatea de a lucra în echipă, competențele de comunicare în limba engleză, toleranță, rezistența la stres, capacitatea de adaptare, seriozitatea și credibilitatea, puterea de convingere);
• 25p test scris (vizează cunoștințe și abilități dobândite la modulele de specialitate studiate);
• 15p portofoliul: scrisoare de intenție, CV în format Europass și alte documente relevante pentru candidatură (de exemplu diplome obținute la concursuri și olimpiade școlare, certificate de limbi străine, dovezi ale implicării în diferite proiecte și activități extrașcolare, activități de voluntariat etc.);
• 10p apartenența la grup cu oportunități reduse (domiciliul stabil în mediul rural, familii monoparentale, orfani, în plasament ș.a.)

Etapa de selecție a elevilor se amână până la o dată care va fi anunțată ulterior.

CALENDAR SELECȚIE

09 nov- 18 dec 2020 -înscrierea candidaților și depunerea dosarelor de candidatură (vezi detalii aici)
13 ian- 14 ian 2021- analiza portofoliilor
15 ian. 2021- test scris (vezi detalii aici)
18 ian.- 20 ian. 2021- interviu
23 ian. 2021- afișarea rezultatelor selecției
25 ian. 2021 (în intervalul orar 9-14)- depunerea și analiza contestațiilor
26 ian 2021- afișarea rezultatelor finale

Tipizate pentru dosarul de înscriere:

Acord părinte

Recomandarea prof. diriginte

Declarație oportunități reduse

Model Scrisoare de intenție

Pentru informații suplimentare trimiteți e-mail la adresa mona_ap3@yahoo.com.

Noutăți
Anul școlar 2021-2022
Bani de liceu
Alocația de stat, 2021-2022
Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19
Bacalaureat 2022
Decontare transport 2021-2022
Oferta educațională 2021-2022
Transferuri 2021-2022
Înscriere clasa a IX-a liceu 2021-2022
Admitere Învățământ profesional
Examene de corigență 5-20 iulie 2021
Concurs posturi
Burse
Revista școlii
Programul Euro 200
Resurse educaționale deschise (RED)
Predare-primire manuale
Examenul de certificare a competenţelor profesionale a absolvenţilor de liceu și învățământ profesional
Mobilitate personal didactic, 2021-2022
Înscriere clasa a IX-a liceu 2020-2021
Recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19)
Programul Euro 200

Proiecte
Proiectul Erasmus+Be Clean, Be Green!
Proiectul KA1 VET-Start pentru o carieră europeană în servicii
Proiecte eTwinning
Misiunea școlilor eTwinning
The Blue Planet
Plan a Trip and Gain Experience
It's my life
Mediu prietenos
Tradition in my Hometown
Getting closer
Promoting National Identity in European Context through Customs and Traditions
Cooperation of European schools to produce, use and disseminate the Open the Educational Resources with the use of ICT
Write to me as soon as possible- be my penpal!
Sharing Good Practice in Vocational Schools

Exchange of Good Practices in the Implementation of VET competitions (EgpiVET)
School Presentation
Concursul Național EUROSCOLA
Proiectul OFF-BOOK
Erasmus+, Promoting National Identity in European Context through Customs and Traditions
Erasmus+, Cooperation of European secondary schools to create, apply and disseminate the Open Educational Resources with the use of information and communication technology
Erasmus+,”TEACHERS FOR AN OPEN VOCATIONAL SCHOOL”
Erasmus+, Şcoli sustenabile energetic

Concursuri școlare, Proiecte județene
Concursul județean ”Micii bucătari”
Școala pentru valori autentice
Concursul Științe Aplicate
Proiectul „Promovarea Turismului durabil”
Proiectul „Gândesc, deci evit!”
Bussines Plan
Concursul Caravana Ştiinţelor
Concursul Național de Biologie ”George Emil Palade”
Proiectul regional „Clubul ecologiștilor”
CONCURS REGIONAL INVESTIGATORI DE MEDIU

Activităţi 2020-2021
Activităţile lunii septembrie 2020

Declarații
Declaratii

Copyright © 2008 - Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi